Iets meer dan 130 jaar geleden, meer bepaald op 26 februari 1879 werd in zaal De Keizer “de Burgersgilde” opgericht, toen “de Katholieke Burgersgilde” genaamd, onder het motto “Hoop in de toekomst”.

Aanleiding van deze oprichting moet gezocht worden in de politieke context van die periode, meer bepaald de verkiezingen van 1878, waarbij niettegenstaande de katholieke meerderheid onder de bevolking, toch een liberale burgemeester en schepen werd benoemd.
In die beginjaren putte de Burgersgilde zijn bestaansreden uit een ware ideologische strijd tussen katholieken en liberalen. Aan het hoofd van de Katholieke Burgersgilde stond de plaatselijke geestelijkheid. Van in den beginne had de vereniging aandacht voor cultuur onder de vorm van een kerkkoor, vrij snel omgevormd tot een fanfare, later een harmonie.
In een verslag van 1890 lezen we : “het eerste jaar van haar bestaan … groeide en bloeide de Burgersgilde. De repetities op woensdag wierden wel bijgewoond, den Zondag gingen onze jongelingen tesamen uit, zongen en … deden hun gelden. … Den kermis Donderdag wierd het eerste avondfeest gegeven en als ’t Cecilia was waren 179 ereleden en gildebroeders aan tafel, vreugde en geestdrift waren het kenmerk van dien schoonen dag, maar ’t bijzonderste zouden wij vergeten: het was op het St. Ceciliafeest 1879 ‘s avonds dat er besloten wierd eene fanfarenmaatschappij op te richten … Het eerste muziekstuk werd gehaald … te Thorhout dienzelfden avond, de noodige gelden wierden geschooid door de heeren onderpastors, en na verloop van 14 dagen waren de onmisbare instrumenten gekocht of gegeven, de moed en de volherding ontbrak niet, want met nieuwjaar gingen de fanfaren uit om serenaden te geven.” Eerste voorzitter was brouwer Eugeen Bekaert.

Op 8 november 1896 werd het startschot gegeven van een toneelkring wanneer “Den Koninklijke Kring De Burgersgilde”, later “Nut & Vermaak” genaamd, in zaal de Keizer een luisterlijk avondfeest presenteerde met de opvoering van maar liefst 4 toneelstukken. Het gezelschap groeit uit tot het operettegezelschap uit de regio. In de jaren ‘20 werd Jules Missinne lid van “Nut & Vermaak” en drukte hij toen en ook later zijn stempel op de vereniging met zijn eenakters en operettes. Hij werd bovendien ook voorzitter van de harmonie, waarvoor hij een aantal marsen en concertstukken zou componeren. logo_historiek

In 1971 wordt het ‘‘t Joenk van den Troenk’ boven de doopvont gehouden. ’t Joenk, het lijfblad van de vereniging, had toen als doel alle leden en sympathisanten op de hoogte te houden van wat gebeurt op politiek, sportief en cultureel vlak. Ook nu nog, 39 jaar later, blijft het magazine het reilen en zeilen binnen onze vereniging weergeven. Zelfs in deze tijd waar GSM en mail hoogtij vieren als communicatiemiddel, blijft ’t Joenk toch een uniek medium om alle leden en sympathisanten te bereiken en op de hoogte te houden.

Ook in 1971 werd binnen de vereniging een eigen vrouwenbeweging opgericht. In het startjaar telde de VCB, de Vrouwenclub Burgersgilde, reeds 600 leden. De Vrouwenclub is een socio-culturele vereniging die een hele reeks activiteiten verzorgt: daguitstappen, fietstochten, spreekbeurten, … Van 1879 tot 2009: een sprong van ruim 130 jaar met vele bewegingen, evoluties …

Door de jaren heen splitsten zich bij de harmonie ook de deeltakken JEL, jeugdensemble Lichtervelde, en de drumband af. Beide deeltakken concerteerden samen met de harmonie, maar verkennen ook op eigen houtje de culturele wereld. De majoretten die aanvankelijk de harmonie en drumband op straat begeleiden vormen zich ook om tot de Powerdancers, een nieuwe en dus meteen ook de jongste deeltak binnen de VZW. De majorettestok verdwijnt in de kast en in plaats daarvan wordt een heuse dansschool opgericht onder leiding van Kathy Pincket. Moderne dans komt nu op de voorgrond.

Eigenlijk blijven de trefwoorden: “vreugde en geestdrift”, weergegeven in het eerder vermeld verslag van 1890, centraal staan.

Anno 2010

Op vandaag blijft onze VZW een bloeiende organisatie, intussen los van om het even welke politieke strekking of partij. De verschillende deeltakken organiseren tal van activiteiten. Projecten binnen eigen gemeente, maar ook over de Lichterveldse grenzen heen.
Zo concerteerde de harmonie al op verschillende locaties in West-Vlaanderen waaronder Ingelmunster, Roeselare en Hooglede, maar ook in het Oost-Vlaamse Laarne werd onlangs nog geconcerteerd. Op het programma stonden activiteiten zoals gewone voorjaarsconcerten, maar ook een galaconcert met achtereenvolgens Jo Lemaire en Sarah Bettens tot de ongetwijfeld memorabele Tonny Be Goode avonden en de theaterwandeling.
De drumband en JEL zorgden voor een aantal mooie projecten binnen eigen gemeente zoals een heuse drumavond (Drumband) met gastoptredens van andere slagwerkformaties zoals Caedium. JEL organiseerde onder andere een muzikale vertelavond in zaal de Burgersgilde, maar staat ook jaarlijks in voor de muzikale noot bij open monumentendag.
De powerdancers verleenden afgelopen jaren al hun medewerking al onder andere een Torhoutse dansvereniging, maar ook in eigen huis haalden ze een volle zaal met hun vertolking van ‘Annie’.
De vrouwenclub verlegt vaak zijn grenzen met hun uitstappen en busreizen. Creativiteit en vernieuwing op cultureel en creatief vlak zijn hun drijfveren bij het vastleggen van activiteiten binnen en buiten de gemeente.
Onze toneelvereniging werkt dan weer vaker samen met (gast)acteurs en –regisseurs uit de regio. Jaarlijks verschijnen zij op het podium met meerdere producties uit de verschillende genres: drama, komedie, …
Ook vanuit de VZW zelf worden activiteiten georganiseerd zoals de intussen welbekende vijverconcerten en de smultoer, waarbij jaarlijks een goed doel gesponserd wordt.

De Burgersgilde blijft met andere woorden een organisatie die ‘met vreugde en geestdrift’ heel veel kan bereiken.