Historiek

Een kleine 140 jaar geleden, meer bepaald op 26 februari 1879 werd in zaal De Keizer “de Burgersgilde” opgericht, toen “de Katholieke Burgersgilde” genaamd, onder het motto “Hoop in de toekomst”.

Aanleiding van deze oprichting moet gezocht worden in de politieke context van die periode, meer bepaald de verkiezingen van 1878, waarbij niettegenstaande de katholieke meerderheid onder de bevolking, toch een liberale burgemeester en schepen werd benoemd.

In die beginjaren putte de Burgersgilde zijn bestaansreden uit een ware ideologische strijd tussen katholieken en liberalen. Aan het hoofd van de Katholieke Burgersgilde stond de plaatselijke geestelijkheid. Van in den beginne had de vereniging aandacht voor cultuur onder de vorm van een kerkkoor, vrij snel omgevormd tot een fanfare, later een harmonie. Later traden achtereenvolgens ook ‘Nut en Vermaak’, ‘de vrouwenbeweging’ en ‘the powerdancers’ toe tot de VZW en door de jaren heen werden ook JEL en de drumband als deeltakken van de harmonie opgericht.


De afgelopen decennia

Aan ambitie ontbreekt het de harmonie niet, dat hebben ze afgelopen decennia meermaals bewezen. Nadat de harmonie in 1998, onder leiding van Tonny Osaer, op het provinciaal tornooi in de afdeling uitmuntendheid bekroond werd ‘met felicitaties van de jury’, werd dit huzarenstukje in 2003 overgedaan : De Koninklijke Harmonie De Burgersgilde werd, opnieuw in de afdeling uitmuntenheid, laureaat bij categorie harmonieën en dit met 92%. Dit sublieme resultaat werd door de Lichterveldse perskring gewaardeerd met de jaarlijkse persprijs het “bronzen accordeonnetje” (samen met Koninklijke Fanfare De Zwaan uit Lichtervelde, welke eveneens laureaat werd in de afdeling uitmuntendheid, maar dit bij de categorie fanfares).

Ook bij de herwerking van de provinciale wedstrijden ging de harmonie in 2007 weer de uitdaging aan. De harmonie mocht zich toen na deelname aan het provinciaal selectietoernooi ‘provinciaal geselecteerd ensemble’ noemen. Een eer die slechts toebedeeld is aan 15 orkesten uit de ganse provincie! Ook bij de 2e editie in 2011 wist de harmonie zich te selecteren. Toen onder de muzikale leiding van Wouter Loose.

De harmonie schuwt daarnaast ook niet om het eens over een andere boeg te gooien. Getuige daarvan zijn het muziektheater “R@t.van.Fortuin” (2003): een unieke cocktail van live-muziek, zowel van orkest als van zang, met dans en toneel; het galaconcert met Jo Lemaire (2004); de fantastische ‘Tonny B Goode’ avonden (2006) waarbij de harmonie in ware big bandstijl de ‘Zwanebeekvertellingen’ van Benedict Wydooghe muzikaal doorspekte. De Zwanebeekvertellingen kregen trouwens een niet te evenaren vervolg in het project ‘Zacht en eervol’ (2008), een muzikale wandeling doorheen de dorpskern van Lichtervelde waarbij de Grote Oorlog in Lichtervelde in herinnering werd gebracht.

Eind 2009 werd een galaconcert met Sarah Bettens aan dit indrukwekkende lijstje toegevoegd. Dit project werd de kers op de taart voor afscheidnemend voorzitter Peter Caset en afscheidnemend dirigent Tonny Osaer.  Wouter Loose nam het dirigeerstokje daarna van hem over. In 2012 nam huidig dirigent Koen Dewulf de muzikale leiding van hem over.

De voorbije jaren

Anno 2017 is KH De Burgersgilde een bloeiende harmonie met om en bij de 70 muzikanten. De harmonie kan rekenen op een zeer jonge en recent vernieuwde bestuursploeg en repeteert nog steeds onder de bijzonder kundige muzikale leiding van dirigent Koen Dewulf.
Dat ook Koen de muzikale uitdagingen niet uit de weg gaat is een feit. Een mix van het ‘zwaardere orkestwerk’ en het ‘lichtere genre’ wisselen elkaar af.
Culturele projecten werden ook de voorbije jaren niet geschuwd.
Zo was er in 2013 het alombekende Boulevard M. Zizi. Een culinair muziektheater van de hand van muzikant Ruben Bruneel. Aan deze succesformule werd in 2017 een vervolg gebreid. De herwerking van de musical Mamma Mia (opnieuw van de hand van Ruben Bruneel) resulteerde in Camping Saroma. Een mierzoete Musical ditmaal.
En toch blijft de harmonie ook zijn technische niveau niet verloochenen. In het najaar van 2017 nam de harmonie deel aan de nieuwe cyclus van het Provinciaal Tornooi. We werden opnieuw provinciaal geselecteerd ensemble!

Anno 2022

Op vandaag is harmonie de Burgersgilde nog steeds op zoek naar muzikale uitdagingen. De voorbije jaren werden de concerten helaas op de lange baan geschoven door Corona, maar dat hield de harmonie niet tegen om plannen te maken. Dit bewees het project van april 2022, de Killer Queen, opnieuw van de hand van Ruben Bruneel. Ditmaal werd de muziek van Queen onder handen genomen en voerde de harmonie samen met alle deeltakken van de VZW een volledig zelf geschreven musical op. Met dit project is de harmonie ook in de running voor de felbegeerde VLAMO-award. Begin 2023 wordt de winnaar van deze prijs bekendgemaakt! De fantastische herinneringen zijn er sowieso al, maar wij zijn alvast benieuwd of we deze titel aan ons lijstje mogen toevoegen.