De VZW De Burgersgilde wordt bestuurd door de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering en overkoepelt de verschillende verenigingen, harmonie, toneel, dans en fietsclub.
In het bijzonder de Algemene Vergadering (Dagelijks Bestuur) , waarin ook de voorzitters van de respectievelijke deeltakken zijn vertegenwoordigd, vormt de binding tussen deze deeltakken.
Alhoewel de harmonie, drumband, toneel en dans vele culturele initiatieven en activiteiten realiseren, organiseert ook de Algemene Vergadering een aantal activiteiten.
Een belangrijke cultuurondersteunende activiteit is de jaarlijkse pannenkoekenbak, een gekend initiatief op onze gemeente en voor onze vereniging een belangrijke financiële input.
De jaarlijkse smultoer wordt ingericht ten voordele van een goed doel. Tal van verenigingen en organisaties konden de afgelopen jaren via dit initiatief van een financiële bijdrage genieten.
Een culturele activiteit, ingericht vanuit de VZW vormt het tweejaarlijks gastoptreden . Tot voor enkele jaren in open lucht, de alom bekende vijverconcerten. Sedert enkele jaren is de locatie gewijzigd en wordt deze happening in het Cultureel Centrum ‘De Schouw’ georganiseerd.
Het is ook onze taak om al onze medewerkers te bedanken op onze jaarlijkse ‘Nieuwjaarswensen’ en voor de kinderen wordt reeds zovele jaren een Sinterklaasfeest gehouden.
Tenslotte is er ons driemaandelijks ledenblad ‘t Joenk van den Troenck’, waarin onder andere alle activiteiten van de VZW, harmonie, drumband, toneel, dans en fietsclub, worden aangekondigd

De Voorzitter
Danny Viaene