Het rechtop afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van hun portret.

Je kunt je verzetten (zie verder) tegen het gebruik van je foto op deze website. Gebruik hiervoor best het contactformulier.

De nadruk op het recht op afbeelding
De Europese Conventie van de rechten van de mens heeft het in haar artikel 8 over het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Volgens de rechtspraak betekent dit ook dat het recht op afbeelding is beschermd. Men hoeft niet te bewijzen dat de reproductie van deze afbeelding nadeel heeft berokkend.

Artikel 10 van de Belgische wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht zegt :
“De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden”.

Volgens dit principe moet de toestemming van de persoon op de foto worden gevraagd. Voor publieke personen en privé-personen die tijdelijk in het openbare leven treden, wordt deze toestemming als impliciet beschouwd, voor zover de foto’s met betrekking tot het openbare leven van de betrokkenen worden gepubliceerd in een context van gebeurtenissen die met de actualiteit te maken hebben.

Volgens de rechtspraak impliceert de toestemming van iemand om een foto te maken niet dat hij toestemming geeft om zijn foto te reproduceren of mee te delen aan het publiek. De rechtspraak bevestigt tevens dat men er niet vanuit mag gaan dat de persoon op de foto toestemming geeft om voor alle doeleinden te beschikken over de negatieven: de uitdrukkelijke toestemming tot publicatie is vereist.

Opdat iemand het recht op afbeelding kan inroepen, moet de persoon op de foto kunnen worden geïdentificeerd. Het recht op afbeelding is niet van toepassing op personen die langs achteren of in een menigte werden gefotografeerd.

Wenst u een foto laten weghalen?  Geen probleem!  Contacteer ons via het contactformulier of rechtstreeks via e-mail: webmaster@deburgersgilde.be