‘Het frontparadijs’ is een fietstocht naar 1917-1918. De sage begint bij de Duitse opmars naar Ieper. Als diezelfde troepen verhakkeld terugkomen, slaat waanzin toe. Bordelen en casino’s camoufleren de armoede… tot een zekere Arthur Naeyaert een verzetsdaad pleegt. Volg de voorbereidingen op de blog van de Heemkundige Kring Lichtervelde en hier. Kaarten vind je in de bieb van Lichtervelde
De Burgersgilde vzw werkt mee aan Het Fontparadijs.